Thứ tư, 28.09.2016 15:14
VÁCH - ĐẢO ĐIỆN MÁY

VÁCH - ĐẢO ĐIỆN MÁY

Xin giới thiệu với các bạn những mẫu sản phẩm mới của Avicom:

Khu vực vách trưng bày Berndes tại Nguyễn Kim - Tràng Thi.

Đảo kệ Berndes tại Pico - Tôn Đức Thắng.

Cột Farki tại Nguyễn Kim - Tràng Thi.